AUTO-WATKEM Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 4
35-307 Rzeszów
NIP: 813-32-98-847, REGON: 691705366, KRS: 0000147302
Oznaczenie sadu rejestrowego: Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 4154000 PLN.
designed & powered by: cloudsofthouse.com